החזרת אהבה-כישוף לבן מהקבלה לאהבה.  
טיפול חזק להחזיר אהבה לנשים ולהטב"ים נשואות,גרושות ,אלמנות ורווקות 
1-הראשון :טיפול שלי שאני עושה בהצלחה .2-עבודה עצמית...נשים יקרות ,למה לסבול?
כדאי לבדוק התאמה ואם צריך תיקון למצב  
 כלי ראשון: התאמה זוגית עפ"י הקבלה כלי שני: טיפול על פי הקבלה להחזרת האהבה והזוגיות

נשים יקרות למה לסבול? למה לא לדעת ולהבין איפה הבעיות ולתקן אותם

 זוגיות הרמונית הינה חיבור של שני גורלות של שני אנשים שהחליטו לחבור יחד ליצירת גורל

אחד  משותף לשניהם. ליצירת אנרגיה שלישית משותפת.

כל אחד מבני הזוג מביא את ייעודו בחיים לזוגיות משותפת. קיימות שתי אפשרויות:

פן בונה – התאמה הזוגית  הרמונית  כאשר שני בני הזוג מתגברים על המעכבים שלהם.ומצליחים לחיות חיי אושר
פן מעכב –התאמה הזוגית לא  הרמונית. לשני בני הזוג יש שעור ללמוד. עליהם להתגבר על המחסומים  כדי ליצור זוגיות מאוזנת
פרטים בניידתודה שהגעתם לאתר שלי
   אתר חדש שלי נוסף


        שמי לאה שירה גד ,עוסקת בקבלה מעשית,מדיום מתקשרת תרצי לבדוק אם הוא מתאים לך? ישנה אהבה? תהיה חתונה?
דרך הטלפון בדיקה לפי זמן 15 דקות 180 ש"ח 30 דקות 250 ש"ח 45 דקות 60 דקות ועוד...
לפי הקבלה.         

 עובדת 40 שנה בתחום הקבלה והחזרת אהבה. מתקשרת בדיוק רב ,בעלת נסיון ענק בתחום הקבלה
 מטפלת בכל מיני מקרים גם הקשים ביותר.בעלת ידע מבינה את גורם הפרידה על מנת לייעץ לכן
 ולראות את האמת על האהבה שלכם.  מיד

טלפון נייד שלי:עד השעה 20.00( לא לחייג אחרי8 בערב)

 סוד לימי הלידה בתאריך עברי
  במאמר זה אציג בפניכם סוד קבלה המיוחס לראב"ע (ר' אברהם בן מאיר אֶבּן עזרא) מהבולטים שבהוגים היהודים בתקופת ימי תור הזהב שבספרד. הוא פענח את ימי החודש העברי והשפעתם הכללית על הנולד בם. בואו ללמוד על יום הלידה שלכם.


בחוכמת הקבלה העתיקה נשנו פרקים שלמים אודות סגולות ימי החודש העברי. חכמי ישראל לאורך הדורות לימדו כל יום נושא בתוכו עוצמה רוחנית אדירה המייחדת ומבדילה אותו משאר הימים. הם קבעו כי לכל יום מימי החודש העברי עומד מזל המייחד אותו וככזה בעל אנרגיה רוחנית ייחודית המבדילה אותו משאר הימים. לשיטתם של גדולי ישראל קיימת משמעות גבוהה ליום הלידה העברי יען כי ידוע הדבר שכל יום מושפע מאנרגיה רוחנית המייחדת ומאפיינת אותו וכי אין יום זהה לים אחר . במאמר זה אציג בפניכם סוד קבלה המיוחס לראב"ע (ר' אברהם בן מאיר אֶבּן עזרא) מהבולטים שבהוגים היהודים בתקופת ימי תור הזהב שבספרד. הוא היה משורר, בלשן,

לנולד ביום א' בחודש- יהא מבורך ומוצלח במעשיו, בפרט במשא ומתן וכל עסקיו יהיו ברווח. מאריך ימים ושנים.
לנולד ביום ב' בחודש- יהא בינוני לכל דבר בפרנסתו, בזיווגו ובהצלחתו.
לנולד ביום ג' בחודש- טוב ומבורך משמיים. פרנסתו טובה אך עליו להתרחק מעצלות ומכבדות.
לנולד ביום ד' בחודש- יהא בעל מריבה, עקשן, דן את הבריות וחסר שקט. מצליח במשא ומתן ופרנסתו ברווח בשל חוסנו הנפשי.
לנולד ביום ה' בחודש- לא יחסר כל טוב, יש בו נעימות קול ואהוב על הבריות, חן וחסד מנת חלקו.
לנולד ביום ו' בחודש- אהוב על הבריות, ליבו שמח ויחיה ימים טובים. פשרן ומסתייג ממחלוקות.
לנולד ביום ז' בחודש- בינוני לכל דבר. קושי בפרנסה ובזיווג. עליו להישמר מצרות עין וקנאה.
לנולד ביום ח' בחודש- חי חיים טובים ושלווים. עליו להישמר מפגע וממקרים של רוע מזל.
לנולד ביום ט' בחודש- אוהב שוחד ורודף שלמונים, לא נותן דעתו על האחר ושמח וטוב לו ויזהר מצערו של אחר.
לנולד ביום י' בחודש- מזלו דרך ומשוטט בדרכים ובשבילי חייו ,אפילו בארצות מרחק. בינוני לכל דבר.
לנולד ביום י"א בחודש- דעתן יהיה וחסר פשרות וימצא בחייו רעות וטובות.
לנולד ביום י"ב בחודש- בעל תאווה ויצרים. אם יגבור על יצרו יאריך ימים. ויהיה טוב לבריות .
לנולד ביום י"ג בחודש- יהיה בעל דאגה תמיד על קרוביו וילדיו ומן השמים ירוחם.
לנולד ביום י"ד בחודש- טוב לו ויהיה בינוני לכל דבר ויסתפק בכך.
לנולד ביום ט"ו בחודש- יהא בעל נפש רכה וגוף חלש. עליו להישמר מחולי ויאריך ימים בטוב.
לנולד ביום ט"ז בחודש- דעתו קלה וצריך שמירה והגנה לבל יחסר כל טוב.
לנולד ביום י"ז בחודש – יצליח בעסקיו ופרנסתו ברווח. יאריך ימים ויראה שמחה בחייו.
לנולד ביום י"ח בחודש- כנ"ל.
לנולד ביום י"ט בחודש- דבריו יישמעו בנחת וחביב בעיני כל רואיו. חן וחסד ירדפוהו כל ימי חייו.
לנולד ביום כ' בחודש- יהא אדם קשה בדעתו ,אביר לב אמיץ וחכם.
לנולד ביום כ"א בחודש- יהיה בסכנה בחייו ויצליח לעמוד בה ויהא ירא שמים ובעל מידות טובות.
לנולד ביום כ"ב בחודש- יהיה חסר אמונה וחלש דעת. אהוב על הבריות.
לנולד ביום כ"ג בחודש- יהא ירא שמים וירבה בגמילות חסדים ויראה חיים טובים ושלום.
לנולד ביום כ"ד בחודש- בעל חכמה וחד מחשבה, אוהב תאוות המינים ועצל.
לנולד ביום כ"ה בחודש- יהא כבד תנועה ועצל. ויש עליו פחדים מחולאים ומסכנות משונות אך חייו טובים.
לנולד ביום כ"ו בחודש- יהא בינוני במעשיו. ליבו רחב ומלא רחמים על הבריות.
לנולד ביום כ"ז בחודש- יהא בינוני במעשיו . טוב לב ויזכה לישועה בחייו.
לנולד ביום כ"ח בחודש- יהא בינוני בחייו עד לעשור הרביעי ואח"כ יעלה לגדולה.
לנולד ביום כ"ט בחודש- יהא מסכן ונזקק לרחמים. נאמן וסולד בדבר שקר.
לנולד ביום ל' בחודש- כאשר יהיה מולד החודש – כן יהיה לטוב ולרע.י
  במאמר זה אציג בפניכם סוד קבלה המיוחס לראב"ע (ר' אברהם בן מאיר אֶבּן עזרא) מהבולטים שבהוגים היהודים בתקופת ימי תור הזהב שבספרד. הוא פענח את ימי החודש העברי והשפעתם הכללית על הנולד בם. בואו ללמוד על יום הלידה שלכם.

בחוכמת הקבלה העתיקה נשנו פרקים שלמים אודות סגולות ימי החודש העברי. חכמי ישראל לאורך הדורות לימדו כל יום נושא בתוכו עוצמה רוחנית אדירה המייחדת ומבדילה אותו משאר הימים. הם קבעו כי לכל יום מימי החודש העברי עומד מזל המייחד אותו וככזה בעל אנרגיה רוחנית ייחודית המבדילה אותו משאר הימים. לשיטתם של גדולי ישראל קיימת משמעות גבוהה ליום הלידה העברי יען כי ידוע הדבר שכל יום מושפע מאנרגיה רוחנית המייחדת ומאפיינת אותו וכי אין יום זהה לים אחר . במאמר זה אציג בפניכם סוד קבלה המיוחס לראב"ע (ר' אברהם בן מאיר אֶבּן עזרא) מהבולטים שבהוגים היהודים בתקופת ימי תור הזהב שבספרד. הוא היה משורר, בלשן, פרשן המקרא ומקובל עצום ואף היה מהבולטים שבהוגים היהודים בתקופת ימי הביניים. הוא אף עסק באסטרולוגיה ובאסטרונומיה וביאר את ימי החודש העברי והשפעתם הכללית על הנולד בם. בתחילה אדגיש כי אין בנאמר להלן להוות תחליף לייעוץ קבלי מסודר אלא לתת טעימה קלה ביותר מתורת הנסתר. יחד עם זאת אין למהר ולהסיק מהכתוב עובדות מוחלטות הואיל וקיימים פרמטרים רבים נוספים כמו שעת הלידה, לילות וימים , סדר ושליטת ז' כוכבי הלכת ועוד המרכיבים את הנושא המדובר. במאמר זה אתייחס מזווית צרה למהות הרוחנית ולהיבטים הקבליים של כל יום והשפעתו על האדם הנולד בו.
לפניכם לוח ימי החודש לנולדים בהם לדעת מה טיבם: הפירוט לימים תורגם מעברית עתיקה לשפה קלה, אך הקפדתי שרוח הדברים תישמר באופן מדויק ואותנטי

לנולד ביום א' בחודש- יהא מבורך ומוצלח במעשיו, בפרט במשא ומתן וכל עסקיו יהיו ברווח. מאריך ימים ושנים.
לנולד ביום ב' בחודש- יהא בינוני לכל דבר בפרנסתו, בזיווגו ובהצלחתו.
לנולד ביום ג' בחודש- טוב ומבורך משמיים. פרנסתו טובה אך עליו להתרחק מעצלות ומכבדות.
לנולד ביום ד' בחודש- יהא בעל מריבה, עקשן, דן את הבריות וחסר שקט. מצליח במשא ומתן ופרנסתו ברווח בשל חוסנו הנפשי.
לנולד ביום ה' בחודש- לא יחסר כל טוב, יש בו נעימות קול ואהוב על הבריות, חן וחסד מנת חלקו.
לנולד ביום ו' בחודש- אהוב על הבריות, ליבו שמח ויחיה ימים טובים. פשרן ומסתייג ממחלוקות.
לנולד ביום ז' בחודש- בינוני לכל דבר. קושי בפרנסה ובזיווג. עליו להישמר מצרות עין וקנאה.
לנולד ביום ח' בחודש- חי חיים טובים ושלווים. עליו להישמר מפגע וממקרים של רוע מזל.
לנולד ביום ט' בחודש- אוהב שוחד ורודף שלמונים, לא נותן דעתו על האחר ושמח וטוב לו ויזהר מצערו של אחר.
לנולד ביום י' בחודש- מזלו דרך ומשוטט בדרכים ובשבילי חייו ,אפילו בארצות מרחק. בינוני לכל דבר.
לנולד ביום י"א בחודש- דעתן יהיה וחסר פשרות וימצא בחייו רעות וטובות.
לנולד ביום י"ב בחודש- בעל תאווה ויצרים. אם יגבור על יצרו יאריך ימים. ויהיה טוב לבריות .
לנולד ביום י"ג בחודש- יהיה בעל דאגה תמיד על קרוביו וילדיו ומן השמים ירוחם.
לנולד ביום י"ד בחודש- טוב לו ויהיה בינוני לכל דבר ויסתפק בכך.
לנולד ביום ט"ו בחודש- יהא בעל נפש רכה וגוף חלש. עליו להישמר מחולי ויאריך ימים בטוב.
לנולד ביום ט"ז בחודש- דעתו קלה וצריך שמירה והגנה לבל יחסר כל טוב.
לנולד ביום י"ז בחודש – יצליח בעסקיו ופרנסתו ברווח. יאריך ימים ויראה שמחה בחייו.
לנולד ביום י"ח בחודש- כנ"ל.
לנולד ביום י"ט בחודש- דבריו יישמעו בנחת וחביב בעיני כל רואיו. חן וחסד ירדפוהו כל ימי חייו.
לנולד ביום כ' בחודש- יהא אדם קשה בדעתו ,אביר לב אמיץ וחכם.
לנולד ביום כ"א בחודש- יהיה בסכנה בחייו ויצליח לעמוד בה ויהא ירא שמים ובעל מידות טובות.
לנולד ביום כ"ב בחודש- יהיה חסר אמונה וחלש דעת. אהוב על הבריות.
לנולד ביום כ"ג בחודש- יהא ירא שמים וירבה בגמילות חסדים ויראה חיים טובים ושלום.
לנולד ביום כ"ד בחודש- בעל חכמה וחד מחשבה, אוהב תאוות המינים ועצל.
לנולד ביום כ"ה בחודש- יהא כבד תנועה ועצל. ויש עליו פחדים מחולאים ומסכנות משונות אך חייו טובים.
לנולד ביום כ"ו בחודש- יהא בינוני במעשיו. ליבו רחב ומלא רחמים על הבריות.
לנולד ביום כ"ז בחודש- יהא בינוני במעשיו . טוב לב ויזכה לישועה בחייו.
לנולד ביום כ"ח בחודש- יהא בינוני בחייו עד לעשור הרביעי ואח"כ יעלה לגדולה.
לנולד ביום כ"ט בחודש- יהא מסכן ונזקק לרחמים. נאמן וסולד בדבר שקר.
לנולד ביום ל' בחודש- כאשר יהיה מולד החודש – כן יהיה לטוב ולרע.
אני פותחת לפי הקבלה ומטפלת במאגיה לבנה
תרצי לדעת אם הוא באמת אוהב אותך? חשוב לך לדעת אם הכוונות שלו רציניות?
כתבות בלאשה  ובעיתונות על הצלחות 

 • החזרת אהבה ,טיפול בריאות , הסרת עין הרע , כישוף אהבה מהקבלה,
 •   הוא ישתגע יהיה שלך... סילוק     אשה זרה,טיפול בגבר לאהבת אמת,טיהור בית

 • הגעתם למקום הנכון! אני יכולה לעזור לכם להחזיר אותו!!! 

  אם אתם באמת אוהבים ורוצים חזק להחזיר את בן/ת הזוג-הגעתם 
  למקום הנכון ע כשיו! זה הזמן הנכון...אל תחכו לעתיד, הגבר 
  לא יגיע ואולי ישנו קשר חדש. 

  נפרדת מבן הזוג חבר,ארוס בעל?יש לך עכשיו הזדמנות מצויינת
  לקבל ממני לאה שירה גד טיפול מותאם אישית שישגע אותו 
  ויביא אותו בחזרה אליך. 

  כשאני מטפלת בגבר שלך הוא יתחיל לחשוב עליך בלילות ולא יוכל
  להוציא אותך מהראש שלו וירצה לחזור אליך מהר וכשיחזור יהיה אוהב
  נאמן לך ולא יעזוב יותר.הטיפולים שלי הם מהקבלה המעשית מאוד 
  חזקים ומותאמים באופן אישי למקרה .     זה כולל: בדיקת אהבה והתאמה בדיקה אם נשארה אהבה,
  בדיקה אם הוא בזוגיות אחרת,טיפול חזרה אליך טיפול בעזיבת 
  הקשר החדש,חידוש ותגבור האהבה אליך  

  .הפרידה יכולה להיות מהסיבות :הורים,כישוף,חברה קנאית,וגורמים 
  שלילים כמו עין הרע ועוד...אני מטפלת ומנקה את השטח מכל
  שליליות ומשאירה דף לבן חלק על מנת שהקשר יתחדש בעוצמה אדירה. 

  הפעולות החשובות שאני עושה קושרת אותו אליך שלא ירצה אחרת..... 
  מסלקת עין הרע כישוף והפרעות לקשר ....גורמת לגבר לאהוב 
  ולרצות להישאר רק לידך...דואגת שתסתדרו יחד בלי מריבות...  
         הגבר יאהב יותר,ישתגע,יתחתן   

  לאה מומחית בקבלה מעשית שנים רבות  40 שנה
  מטפלת בכל בעיות האהבה  וזיווג חסום.


  בהחזרת אהבה,בעיות כלכליות ,מקרים קשים,חסימות למתקשות להתחתן ובריאות  , ועוד...     לאה  עובדת אך ורק עם מאגיה לבנה   גבוהה     לאה משתמשת   
  בחיבור שלה עם רוחות ברמה גבוהה יותר
  בדיוק מה שצריך לעשות ועובד בשיתוף פעולה 
  הדוק איתם  
  .   באמצעות קסם לבן עם כוחות מולדים
  של קבלה שאומר


  שאין נזק או הרס והיא    דרך בטוחה של תרגול קסם השואבת את האנרגיות חיוביות  
  .

  לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל העולם  .   בשי לוב 
  של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי
  לעזור לך להשיג את הדברים  שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו  
  .

   

  ז

      לאה שמתמחה בקבלה עתיקה רק דרך דור לסודות מסוימים 
  דור שמביא סודות קבלה כבירים.   
  .

  חלק מהכתבות שנכתבו עלי בעיתון לאישה פעמיים בידיעות ועוד...    אתר חדש שלי            תודה שהגעתם לאתר שלי

        שמי לאה שירה גד ,עוסקת בקבלה מעשית,מדיום מתקשרתתרצי לדעת אם הוא באמת אוהב אותך? חשוב לך לדעת אם הכוונות שלו רציניות?
כתבות בלאשה  ובעיתונות על הצלחות 

 • החזרת אהבה ,טיפול בריאות , הסרת עין הרע , כישוף אהבה מהקבלה,
 •   הוא ישתגע יהיה שלך... סילוק     אשה זרה,טיפול בגבר לאהבת אמת,טיהור בית

 • הגעתם למקום הנכון! אני יכולה לעזור לכם להחזיר אותו!!! 

  אם אתם באמת אוהבים ורוצים חזק להחזיר את בן/ת הזוג-הגעתם 
  למקום הנכון ע כשיו! זה הזמן הנכון...אל תחכו לעתיד, הגבר 
  לא יגיע ואולי ישנו קשר חדש. 

  נפרדת מבן הזוג חבר,ארוס בעל?יש לך עכשיו הזדמנות מצויינת
  לקבל ממני לאה שירה גד טיפול מותאם אישית שישגע אותו 
  ויביא אותו בחזרה אליך. 

  כשאני מטפלת בגבר שלך הוא יתחיל לחשוב עליך בלילות ולא יוכל
  להוציא אותך מהראש שלו וירצה לחזור אליך מהר וכשיחזור יהיה אוהב
  נאמן לך ולא יעזוב יותר.הטיפולים שלי הם מהקבלה המעשית מאוד 
  חזקים ומותאמים באופן אישי למקרה .     זה כולל: בדיקת אהבה והתאמה בדיקה אם נשארה אהבה,
  בדיקה אם הוא בזוגיות אחרת,טיפול חזרה אליך טיפול בעזיבת 
  הקשר החדש,חידוש ותגבור האהבה אליך  

  .הפרידה יכולה להיות מהסיבות :הורים,כישוף,חברה קנאית,וגורמים 
  שלילים כמו עין הרע ועוד...אני מטפלת ומנקה את השטח מכל
  שליליות ומשאירה דף לבן חלק על מנת שהקשר יתחדש בעוצמה אדירה. 

  הפעולות החשובות שאני עושה קושרת אותו אליך שלא ירצה אחרת..... 
  מסלקת עין הרע כישוף והפרעות לקשר ....גורמת לגבר לאהוב 
  ולרצות להישאר רק לידך...דואגת שתסתדרו יחד בלי מריבות...  
         הגבר יאהב יותר,ישתגע,יתחתן   

  לאה מומחית בקבלה מעשית שנים רבות  40 שנה
  מטפלת בכל בעיות האהבה  וזיווג חסום.

  למ
         הגבר יאהב יותר,ישתגע,יתחתן   

  לאה מומחית בקבלה מעשית שנים רבות  40 שנה
  מטפלת בכל בעיות האהבה  וזיווג חסום.

  בהחזרת אהבה,בעיות כלכליות ,מקרים קשים,חסימות למתקשות להתחתן ובריאות  , ועוד...

     לאה  עובדת אך ורק עם מאגיה לבנה   גבוהה     לאה משתמשת   
  בחיבור שלה עם רוחות ברמה גבוהה יותר
  בדיוק מה שצריך לעשות ועובד בשיתוף פעולה 
  הדוק איתם  
  .   באמצעות קסם לבן עם כוחות מולדים
  של קבלה שאומר
  שאין נזק או הרס והיא    דרך בטוחה של תרגול קסם השואבת את האנרגיות חיוביות  
  .

  לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל העולם  .   בשי לוב 
  של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי
  לעזור לך להשיג את הדברים  שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו  
  .

   

  ז

      לאה שמתמחה בקבלה עתיקה רק דרך דור לסודות מסוימים 
  דור שמביא סודות קבלה כבירים.   
  .


     לאה  עובדת אך ורק עם מאגיה לבנה   גבוהה     לאה משתמשת   
  בחיבור שלה עם רוחות ברמה גבוהה יותר
  בדיוק מה שצריך לעשות ועובד בשיתוף פעולה 
  הדוק איתם  
  .   באמצעות קסם לבן עם כוחות מולדים
  של קבלה שאומר


  שאין נזק או הרס והיא    דרך בטוחה של תרגול קסם השואבת את האנרגיות חיוביות  
  .

  לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל העולם  .   בשי לוב 
  של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי
  לעזור לך להשיג את הדברים  שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו  
  .

   

  ז

      לאה שמתמחה בקבלה עתיקה רק דרך דור לסודות מסוימים 
  דור שמביא סודות קבלה כבירים.   
  .

  חלק מהכתבות שנכתבו עלי בעיתון לאישה פעמיים בידיעות ועוד...
  שור אהבה -בדיקת האהבה  כתבות

  תמצית מיוחדת חומר כישוף נוזלי נדיר לא לשתיה עובד עם כישוף אמיתי מחזיר לך אהבה עזה זה מחיר לעבודה עצמית
*********** 

   אם אתם באמת אוהבים ורוצים חזק להחזיר את בן/ת הזוג-הגעתם 

     למקום הנכון ע כשיו! זה הזמן הנכון...אל תחכו לעתיד, הגבר 

       לא יגיע ואולי ישנו קשר חדש. 

         נפרדת מבן הזוג חבר,ארוס בעל?יש לך עכשיו הזדמנות מצויינת

           לקבל ממני לאה שירה גד טיפול מותאם אישית שישגע אותו 

             ויביא אותו בחזרה אליך. 

               כשאני מטפלת בגבר שלך הוא יתחיל לחשוב עליך בלילות ולא יוכל

                 להוציא אותך מהראש שלו וירצה לחזור אליך מהר וכשיחזור יהיה אוהב

                   נאמן לך ולא יעזוב יותר.הטיפולים שלי הם מהקבלה המעשית מאוד 

                     חזקים ומותאמים באופן אישי למקרה .   

                      • תקשות להתחתן ובריאות  , ועוד...                      • טיפול בכישופים  קשים לתמיד


                      •      
                      •     לאה שירה גד מטפלת בכישוף אהבה החזרת אהבה הצעת נישואים 
                            אהבה  לכל החיים מסלקת שונאים ונשים שמפריעות לך ביחסים  
                      • טלפון קווי             פרטי


                                        כישוף   אהבה   מיוחד              


                          תודה שהגעתם לאתר שלי

                              שמי לאה שירה גד ,עוסקת בקבלה מעשית,מדיום מתקשרת
                      לפי הקבלה

                       עובדת 40 שנה בתחום הקבלה והחזרת אהבה.
                       מטפלת בכל מיני מקרים גם הקשים ביותר.בעלת נסיון רב וידע בתחום הקבלה. 
                       העבודה שלי מדויקת ואחוזי ההצלחה גבוהים מאוד. ה"כישוף" הוא מהקבלה  
                      ,לא כישוף   שחור שמסוכן מאוד להתעסק איתו! תוכלו להתקשר על מנת להתיעץ 
                       ולראות את האמת על האהבה שלכם. 

                       היעוץ בתשלום מראש בדיקת התאמה ואהבה דרך הטלפון מיידי
                       פתיחה מלאה תשובות על הכל ויעוץ וטיפים מקוצר 180ש"ח ארוך 250 ש"ח
                       


                        יעוץ בסקייפ דרך הנייד חצי שעה מיידי  0522-849-794
                      התקשרו והתחברו אלי בתשלום   
                      מראש .


                      שעות ליעוץ: א-ה 8.30 -20.30 
                      יום שישי 8.30-17.00 שבת לא להתקשר.  

                      א תר *הקבלה* -הטיפול שלי , לאה בהחזרתו  של אהובך מאוד מצליח מאוד...
                      טיפולים מהקבלה המעשית ,לחשים,חומרים 
                       
                        להחזיר חיים לחייך, לתת לגבר   להרגיש  
                         מאוד אותך להיות   אהוב לחשוב
                      עליך יום ולילה,ולעשות הכל כדי לחזור אליך.

                      כישוף אהבה מדהים מהקבלה המעשית      לכל החים מחזיק חזק.
                      הדרך  -   שלי - בעולם הקבלה המעשית נודעת בעולם

                      .       אלפי החזרות לנשים שנפגעו בעבר.  לאה נחשבת טובה מאוד בהצלחותיה בהחזרת אהבה 
                            מתקשרים אלי ושואלים חינם? לא חינם

                      תרצי לדעת אם הוא באמת אוהב אותך? חשוב לך לדעת אם הכוונות שלו רציניות?
                        הדרך לדעת את האמת על הקשר שלכם היא בדיקה מהקבלה המעשית.
                       אני לומדת קבלה ומטפלת שנים רבות .אומרת לך בפתיחת תקשור את כל האמת.
                       טוב ורע רק את האמת. תקשור 30 דקות יתן לך תמונה אמיתית על המצב והכוונה
                       ועצות איך לפעול ומה לא לעשות.

                       היעוץ בתשלום בלבד!       

                       0522-849-794 


                      תקשור דרך הנייד בדיקת אהבה,תקשור שנתיים 
                      העלות בטלפון:  15 דקות 180 ש"ח,בדיקת אהבת אמת.
                      30 דקות 250 ש"ח  . 
                      אמצעי תשלום בהמשך.גלגלו למטה 

                      אפשרויות תשלום ביט,דואר,בנק ,חיוב באשראי דרכי.
                      תמונה קשורה
                      ל א צריך ללכת לבנק ,  מהבית מיידי משלמים ומתחילים   ביט
                      מורידים את האפליקציה לנייד ... ומעבירים בשניה תשלום.        חשבון הבנק     :
                      העברה לבנק מכל בנק אחר וגם מדיסקונט

                      תמונה קשורה

                          בנק דיסקונט סניף - 075 חשבון 771260             על שמי
                      לאה שירה גד *
                       

                      2 -
                      הפקדה
                      בדואר
                      בכל סניף דואר בארץ
                      תוצאת תמונה עבור סמל דואר ישראל

                      "מזומן בזמן" תעודת זהות שלי
                          010708683    
                      והשם שלי להגיד לפקידה


                            
                        
                                 


                          (כל


                       

                      לקבל יעוץ בדיקת אהבה,התאמה וסיכוי לחזרה התקשרי.


                      החזרת אהבה=עבודה אישית מגדילה אהבה ורגש לגבר שלך ומחזירה אותו
                      אליך לאהבה חזקה,זה לא זמני הטיפול הזה לחיים. הוא נשאר איתך עם המון אהבה.
                      הגעתם למקום הנכון! אני יכולה לעזור לכם להחזיר אותו!!! 
                      *********** 
                      אם אתם באמת אוהבים ורוצים חזק להחזיר את בן/ת הזוג-הגעתם 
                      למקום הנכון ע כשיו! זה הזמן הנכון...אל תחכו לעתיד, הגבר 
                      לא יגיע ואולי ישנו קשר חדש. 
                      נפרדת מבן הזוג חבר,ארוס בעל?יש לך עכשיו הזדמנות מצויינת
                      לקבל ממני לאה שירה גד טיפול מותאם אישית שישגע אותו 
                      ויביא אותו בחזרה אליך. 
                      כשאני מטפלת בגבר שלך הוא יתחיל לחשוב עליך בלילות ולא יוכל
                      להוציא אותך מהראש שלו וירצה לחזור אליך מהר וכשיחזור יהיה אוהב
                      נאמן לך ולא יעזוב יותר.הטיפולים שלי הם מהקבלה המעשית מאוד 
                      חזקים ומותאמים באופן אישי למקרה .   

                      זה כולל: בדיקת אהבה והתאמה בדיקה אם נשארה אהבה,
                      בדיקה אם הוא בזוגיות אחרת,טיפול חזרה אליך טיפול בעזיבת 
                      הקשר החדש,חידוש ותגבור האהבה אליך  

                      .הפרידה יכולה להיות מהסיבות :הורים,כישוף,חברה קנאית,וגורמים 
                      שלילים כמו עין הרע ועוד...אני מטפלת ומנקה את השטח מכל
                      שליליות ומשאירה דף לבן חלק על מנת שהקשר יתחדש בעוצמה אדירה. 

                      הפעולות החשובות שאני עושה קושרת אותו אליך שלא ירצה אחרת..... 
                      מסלקת עין הרע כישוף והפרעות לקשר ....גורמת לגבר לאהוב 
                      ולרצות להישאר רק לידך...דואגת שתסתדרו יחד בלי מריבות...  
                        הגבר יאהב יותר,ישתגע,יתחתן

                      לאה מומחית בקבלה מעשית שנים רבות  40 שנה
                      מטפלת בכל בעיות האהבה  וזיווג חסום.

                      בהחזרת אהבה,בעיות כלכליות ,מקרים קשים,חסימות למתקשות להתחתן ובריאות  , ועוד...

                         לאה  עובדת אך ורק עם מאגיה לבנה   גבוהה     לאה משתמשת   
                      בחיבור שלה עם רוחות ברמה גבוהה יותר
                      בדיוק מה שצריך לעשות ועובד בשיתוף פעולה 
                      הדוק איתם 
                      .   באמצעות קסם לבן עם כוחות מולדים
                      של קבלה שאומר
                      שאין נזק או הרס והיא    דרך בטוחה של תרגול קסם השואבת את האנרגיות חיוביות 
                      .

                      לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל העולם  .   בשי לוב 
                      של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי
                      לעזור לך להשיג את הדברים  שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו 
                      .

                       

                      ז

                          לאה שמתמחה בקבלה עתיקה רק דרך דור לסודות מסוימים 
                      דור שמביא סודות קבלה כבירים.  
                      .

                      חיוב באשראי מיידי! אין צורך להיכנס 
                      ולמלא פרטים באתר. לפרטים התקשרו אלי 

                      052-2849794
                      לשיחת יעוץ מיידית  בדיקת התאמה ופעולות מהקבלה.  

                      לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל  העולם   .    בשילוב  
                      של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי לעזור לך להשיג את הדברים   
                      שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו  
                      .                       


                      המלצה על ה מיסטיקנית המדהימה לאה שירה גד. אני רוצה להמליץ על מתקשרת שלא חוויתם עד כה.
                      אני אישית שמעתי עליה רבות בעבר,
                      אבל הייתי בשוק מגודל היכולת המיסטית ומעוצמת המסרים שקיבלתי. שווה בדיקה!
                      אתם יכולים דרך הטלפון לשמוע עד כמה היא טובה... ענת אשדוד.

                      התקשרו
                      המלצה על המיסטיקנית המדהימה לאה שירה גד. אני רוצה להמליץ על מתקשרת שלא חוויתם עד כה.
                      אני אישית שמעתי עליה רבות בעבר, אבל הייתי בשוק מגודל היכולת המיסטית ו
                      מעוצמת המסרים שקיבלתי. שווה בדיקה! אתם יכולים דרך הטלפון לשמוע עד כמה היא טובה... ענת אשדוד.

                       

                      קשר רומנטי התחיל,אתם מאוהבים לא כל כך מפוקסים. רגש אהבה חזק מערפל את כושר השיפוט 

                      לא חשים בבעיות וגם המגרעות או חוסר ההתאמה, הסכמה,דעות מנוגדות, כרגע לא רלוונטיים.


                          בזמן יחסי אהבה, הראייה וההבנה רגשית ולא מפוקסת.
                      על מנת להיות בטוחים שהחבר/ה 

                      האהובים זה אכן האחד והיחיד פיתחתי שיטה לפי הקבלה  .


                      בשיטה עתיקת יומין לפי הקבלה המעשית אפשר לדייק ולדעת את גורל הזיווג,התאמת  
                      בני הזוג אחד לשני ניתן לקבל מידע מלא על אופיו של החצי השני, תכונות באישיותו בולטות, 
                      חשיפה מושלמת של כל הסוד, בבדיקה זו אפשר לדייק אם הקשר יוביל לחתונה וזוגיות או לפירוד כואב.הטיפול המיוחד שלי מביא שינוי במצב מעזיבה לחזרה אליך ולאהבת אמת שישאיר אותו בזוגיות איתך.


                      ל  כל מי שלא פוחד מהאמת ,רצוי ומומלץ להתייעץ על מנת לא לפתח תלות בעייתית שפוגעת מאוד 
                      בתפקוד ואנשים חלשים עלולים להישבר מקשר מאכזב ולהישאר במצב זה תקופה.לכן מומלץ לא להמשיך את הכאב ואת הסבל
                      של הפרידה אלא להגיע אלי לטיפול והחזרת האושר לחייך.


                      בשיטה מהקבלה המעשית הדיוק מרבי ונותן כלים להתמודדות אם מצבים לא נוחים

                      אפשרות לקבל החלטות נכונות אם לסיים את הקשר או להמשיך.

                      אני לאה שירה גד עוסקת בהחזרת אהבה לפי הקבלה כישופי אהבה.
                      תעודת עוסק מורשה שלי ומספר הזהות. 010708683 פתיחה,תקשור.
                      בדיקת התאמה וטיפול יעוץ דרך הנייד הפרטי - בתשלום מראש.
                      0522-849794 -הנייד הפרטי

                      לקבל יעוץ 

                      הגבר יאהב יותר,ישתגע,יחזור ויתחתן
                      לכל האנשים המתעניינים בעולם הקסום של המיסטיקה והקבלה היהודית

                      ומחפשים מענה לצרותם ופתרונות אין, ימצאו תשובות מאשת המיסטיקה

                      והקבלה היהודית "לאה שירה גד"    אשר בונה טיפולים     ומרקחות קבליסטיות
                      טיפולים ומרקחות קבליסטיות

                      ע"י סודות חוכמת הקבלה תוך בדיקות עמוקות.

                      מכאן אין להשתמש בקמיע סגולה וכדומה לפני שנבדקה ע"י אדם הבקיא

                      בעולם הנסתר ויודע מהם הפעולות   הרוחניות הטובות ביותר לאותה הבעיה
                      הניצבת לפני כל אחד מאיתנו.

                      לאה שירה גד היא מומחית בקבלה, מטפלת מזה שנים בהחזרת אהבה,בעיות כלכליות
                      שעובדת אך ורק עם מאגיה לבנה 
                      גבוהה   היא משתמשת  
                      בחיבור שלה עם רוחות ברמה גבוהה יותר בדיוק מה שצריך לעשות ועובד בשיתוף פעולה
                      הדוק איתם
                      באמצעות קסם לבן עם כוחות מולדים של קבלה שאומר שאין נזק או הרס והיא 
                       דרך בטוחה של תרגול קסם השואבת את האנרגיות חיוביות
                      .

                      לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל העולם בשילוב
                      של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי לעזור לך להשיג את הדברים 
                      שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו
                      .

                      לאה עובדת  על כל מה שנראה שחוסם את אדם .   אם אתם רוצים למשוך מישהו או אם האהבה
                      הזו שלך הלכה משם בלי הססנות לאה מסוגלת למשוך את שניכם בחזרה לאותו המעגל ולסגור
                      אותו כאחד.
                      האם מישהו מנסה לאה מחברת את הנשמות שלכם מערכת היחסים שלכם עובד 
                      בשקט ובאופן ישיר עם רוחות והולך ישר לתוך אותו האדם ומחזירה אותם לקשר אהבה חזק ביותר 
                      מאז קבלת קסם הלבנה היא כל כך חזקה צורתו הטהורה ביותר של עבודה עם רוחות, לא לדאוג 
                      זה יהפוך חזרה עליך לגרום לכל עבודתה של לאה לטוב ולא לפגוע בכל מי שמעורב גם מי שהטיל
                      כישוף עליך    עם מערכת יחסים ולהביא יותר ברכה לך
                      .

                        לאה שמתמחה בקבלה עתיקה רק דרך דור לסודות מסוימים דור שמביא סודות קבלה כבירים. .

                      חיוב באשראי מיידי! אין צורך להיכנס ולמלא פרטים באתר. לפרטים התקשרו אלי 052-2849794
                      לשיחת יעוץ מיידית  בדיקת התאמה ופעולות מהקבלה.

                      לכל אות או צירוף של אותיות השפעה מסוימת על אדם, חפץ, איבר בגוף ועל העולם בשילוב
                      של האותיות הקבליים  בעברית לאה יוצרת כלי רב עוצמה כדי לעזור לך להשיג את הדברים 
                      שאתה צריך ביותר בשלב הנוכחי של החיים שלנו
                      .

                                             מוגש באהבה רבה-מאת לאה שירה גד 

                       

                      ( היזהרו משרלטנים שאינם מבינים בחוכמת
                      הקבלה ובנסתר  משטים   אנשים בשעת משבר. )                        

                      כישוף   אהבה , כישוף  להחזרת אהבה ,
                      15 שיטות התאמה לפי בדיקה  להביא אהבה חזקה טירוף אהבה וחיזוק אהבה קיימת.
                      ט


                      וף,החזרת אהבה והסרת
                      כישוף לאה שיר

                      אבן עין החתול להביא עושר

                       

                      קשר רומנטי התחיל,אתם מאוהבים לא כל כך מפוקסים. רגש אהבה חזק מערפל את כושר השיפוט 

                      לא חשים בבעיות וגם המגרעות או חוסר ההתאמה, הסכמה,דעות מנוגדות, כרגע לא רלוונטיים.

                      בזמן יחסי אהבה, הראייה וההבנה רגשית ולא מפוקסת. על מנת להיות בטוחים שהחבר/ה 
                      האהובים זה אכן האחד והיחיד פיתחתי שיטה לפי הקבלה.

                      בשיטה עתיקת יומין לפי הקבלה המעשית אפשר לדייק ולדעת את גורל הזיווג,התאמת  
                      בני הזוג אחד לשני ניתן לקבל מידע מלא על אופיו של החצי השני, תכונות באישיותו בולטות, 
                      חשיפה מושלמת של כל הסוד, בבדיקה זו אפשר לדייק אם הקשר יוביל לחתונה וזוגיות או לפירוד כואב.

                      לכל מי שלא פחד מהאמת ,רצוי ומומלץ להתייעץ על מנת לא לפתח תלות בעייתית שפוגעת מאוד 
                      בתפקוד ואנשים חלשים עלולים להישבר מקשר מאכזב ולהישאר במצב זה תקופה.

                      בשיטה מהקבלה המעשית הדיוק מרבי ונותן כלים להתמודדות אם מצבים לא נוחים

                      אפשרות לקבל החלטות נכונות אם לסיים את הקשר או להמשיך. 
                      אפשרות לחייב אשראי דרכי ישירות.מיידי בתחילת היעוץ                       טואול - בניית אתרים