החזרת אהבה - לאה שירה גד לפי הקבלה 
  הכי מצליחה בהחזרת אהבה לפי הקבלה המלצות והצלחות.
 כישוף הכישופים החזרת אהבה חזק לכל החיים קבלה מעשית טיפולי אהבה  אני מטפלת כבר 40 שנה ומטפלת בהצלחה בלב כואב שבור אכזבות ובגידות
מהעיתונות -בעיתון לאשה וידיעות
אודות לאה            אמצעי תשלום 


התקשרו לקבל תקשור שנתיים קדימה בדיקת כל תחומי החיים
הקליקו על הקישור ותעברו למאמרים שלי

https://www.articles.co.il/author/1957מונה המבקרים בחסות Postool

     

 

 

 

הטלת גורלות- לפי הרב סעדיה הגאון  זצ"ל   

  

                     

  ערכה מהספר של סעדיה הגאון-לאה שירה גד

                   

                                                                                                                                                                                                            

 

 תנאים להטלת גורל
 

  א. מקום נקי ללא טומאה 

ב.כל דבר שמפריע או מבלבל לסלק. 
ג.הכן פתק עם שמך ושם אמך המדוייקים 
 ד.איש או אשה חייבים כיסוי ראש
 ה.חייב בנטילת ידיים 3 פעמים
ו.לדייק בפרטי השם והבקשה אחרת לא יצא נכון
ז.בזמן השאלה להיות בכוונה עצומה
ח. להגיד את התפילה ואחרי זה את הבקשה
ט. בגורלות שמות של מלאכים חייב הקפדה
 
 
זמנים שאסור לשאול
 שבתות וחגים
 ,שעה מעמוד השחר עד אחרי השקיעה
 שעה לפני ושעה אחרי שקיעת השמש
 ביום שישי או מוצאי שבת
אין לשאול פעמיים אותה שאלה
 
 
הנח אצבע ימין על אחת המשבצות .
ראה את תשובתך בהמשך
התפילה לפני פתיחת גורל, קרא עם התכווננות.
יהי רצון מלפניך אלוהי האלוהים ואדוני האדונים האל הגדול הגבור והנורא
אלוהי הצבאות יושב כרובים ,באתי בדעת ובכלימה בתפילה ובתחנונים
לפניך כי אבקש יגולו רחמיך עלי ועל בקשתי ולהודיעני בגורלות אלו
דבר הצריך עצה ובינה. ועתה ימלא נא רחמיך עלי ותתני היום לחן ולחסד
ולרחמים ואל תשיבני ריקם מלפניך והודיעני על דבר זה ולא אבטל
משאלתי שאין לי צד לחזור אלא על תורתך הקדושה שבזמן שבית המקדש
היה קיים היו חוזים הנביאים
ומתנבאים ומודיעים את העתיד וברוב פשעינו חרב בית מקדשינו ואין לנו נביאים לומר
עלינו משאלותינו ועתה אלוהיי חיי וקיים עכשיו שאין לנו לא זה ולא  זה ואני מהפך
בגורלות וגם ארץ ישראל בגורל נתחלקה לשבטים ע"י יהושוע בין נון עפ"י הגורלות
לכל אחד ואחד ובכן יהי מרצון אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו שתיתנני דבר זה שאשאל
ממך ואראני בקשתי אלה להבין עפ"י הגורלות שאתה תומך גורלי מנת חלקי וכוסי אתה
תומך גורלי חבלים נפלו לי בנעימים אף נחלת שפרה עליי אברך את אדוני אשר יעצני
אף לילות יסרוני כליותיי שיוייתי אדוני לנגדיכי מימיני בל אמוט לכן שמח ליבי ויגל
כבודי אף בשרי ישכון לבטח כי לא תעזוב נפשי לשאול לא תיתן חסידך לראות שחת
תודיעני אורח חיים שובע שמחות את פניך נעימות בימינך נצח חפץ ה' יצליח והטוב
בעיני ה' יעשה כיר"א".
ואחר התפילה יסגור את עינו, ויתן אצבעו על אחת מאלו הבתים
ויראה הוראת הבית ההוא וזה גורלו

 
 
 
 
 
 
 
 
התשובות לגורל שלך.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
בניית אתרים 2all