אתר  הקבלה-החזרת אהבה כישוף אהבה לאה שירה גד

קיראו בעיון הסכם משפטי חשבון הבנק : בנק דיסקונט סניף 075 חשבון 771260
הה
התמונה שלי

אני לאה שירה גד עוסקת בהחזרת אהבה לפי הקבלה כישופי אהבה .תעודת עוסק שלי ומספר הזהות.010708683
פתיחה,תקשור.בדיקת התאמה וטיפול...בתשלום מראש .
 
                                                                                                                                          

 
 בעיתון לאשה  כתבות 

חייגו 1901-729-687 מספר זה מחייב את חשבון הנייד שלכם הפרטי 0522-849-794 להתקשר למפעיל הסוללרי  לאה שירה גד
מדיום מתקשרת מהקבלה 
תמצית טרוף אהבה
שבעת הכוכבים והשפעתם על שעת הלידה
שבעה כוכבים בעולם שבתי צדק מאדים חמה נוגה כוכב לבנה. שבעה ימים בשנה שבעה ימי השבוע. שבעה שערים בנפש זכר ונקבה שתי עיניים שתי אוזניים שני נקבי האף והפה. על פי ספר היצירה
 
 

 
לכל אחד יש מלאך שהוא נפשו. ואלה שמותם:
שבתאי- מלאכו שהוא נפשו נקרא קפציאל.
צדק- מלאכו שהוא נפשו נקרא צדקיאל.
מאדים- מלאכו שהוא נפשו נקרא סמאל.
חמה- מלאכו שהוא נפשו נקרא רפאל.
נוגה- מלאכו שהוא נפשו נקרא ענאל.
כוכב- מלאכו שהוא נפשו נקרא מיכאל.
לבנה- מלאכו שהוא נפשו נקרא גבריאל.
 
וכן כתב בעץ- חיים הנדפס. זהו דעת המקובלים ומסכים לדעת הפילוסופים האומרים שהמלאכים מניעים את הגלגלים, ועל כל כוכב מ- ז' כוכבי הלכת שולטים ב' מזלות מהכוכבים הקיימים, מלבד חמה ולבנה שעל כל אחד מהם שולט אחד מן המזלות.
 
שבתאי – גדי ודלי
 צדק – קשת ודגים
מאדים – עקרב וטלה
חמה – אריה
 נוגה – מאזנים ושור
כוכב – בתולה ותאומים
לבנה – סרטן
 
שעת הלידה
מסכת שבת בגמרא מסבירה כיצד משפיעה שעת הלידה על האדם. יום הלידה בשבוע משפיע גם הוא על אופי האדם, כתבתי כאן את הכתוב בספרי המקובלים על ההשפעות על יום הלידה, שעת הלידה ואיזה כוכב שימש בשעת הלידה.
 
להלן טבלה של כל שבעת הכוכבים והשפעתם. הנולד בשעת חמה - יהא מאיר בתורה כשמש המאירה, מאכלו ומשתהו יהיו אך ורק משלו ולא משל אחרים. אין לו רשות לכסות את סודותיו, אלא יהא כשמש המאירה לכל בפומבי, ואם ינסה לגנוב לא יצליח.
 
הנולד בשעת נוגה - יהא עשיר ונואף, ומה הטעם שיהא נואף? משום שאש תלוי באותו מזל, דהיינו יצר של תשמיש בוער בו כתנור. הנולד בשעת כוכב - יהא נהיר וחכים משום דספרא דחמה הוא (מזל כוכב הוא הסופר של מזל חמה דהיינו לכתוב דרך הילוכו ותקופותיו ומצוי אצלו.
 
הנולד בשעת לבנה - יהא סובל רעות כמו הלבנה שמתנוונת בכל חודש, הוא יהיה בונה וסותר מה שבנה, סותר ובונה מה שסתר כמו הלבנה שגדילה ומתמעטת בכל חודש. אדם זה יהא אוכל ושותה משל אחרים כמו לבנה שמסאגת גבול של החמה שמנסה למשול אף ביום שלפעמים נראית הלבנה גם ביום.
 
סודותיו אינם גלויים כלבנה שאינה מאירה, ואם יגנוב יצליח. הנולד בשעת שבתאי- כל מחשבותיו של אדם זה מתבטלין ואינם יוצאים לפועל, ויש מפרשים שכל מחשבות שחושבים עליו בטלים.
 
הנולד בשעת צדק - יהא צדקן דהיינו נותן צדקות לעניים.
הנולד בשעת מאדים - יהא אדם שמוציא דם, דבר זה יכול להתבצע על-ידו באחת מן הדרכים: או הקזת דם לאחרים, או גנב ובגניבותיו יוציא דמים לאחרים, או קצב או שוחט או מוהל, ואם הוא דיין וגוזר בדיני נפשות מיתה ג''כ נחשב לשופך דם.
 
יום הלידה
נולד ביום א'
בשעה א'- יהיה אדם גדול, יהיה גדול בשררה ויהיה עצל במעשיו.
בשעת מאדים- יהיה או רופא או שוחט או מוהל.
בשעת נוגה- יהיה סוחר וחכם בחכמת השיר והניגון.
בשעת כוכב- יהיה אוהב אמת וקרוב להיות חכם או סופר.
בשעת צדק- כל ימיו יהיה טוב.
בשעת לבנה- יהיה זך ותמים.
בשעת שבתאי- יהיה סרוח בגופו ויהיה גיבור ובעל זימה.
 
נולד ביום ב' שקול יהיה בנכסים, פעמים עני ופעמים עשיר.
בשעת לבנה- יהיה חכם או דיין. ב
שעת חמה- יהיה עני, אבל לא עני מאוד.
בשעת נוגה- חסיד ועשיר יהיה.
בשעת שבתאי- יהיה סרוח בגופו.
בשעת כוכב וצדק- צדיק וישר יהיה.
בשעת מאדים- ספק להיות שר הטבחים.
 
נולד ביום ג' יהיה עז פנים וגבה רוח.
בשעת מאדים- גנב יהיה או בעל חסד.
בשעת נוגה- סרוח בגופו.
בחמה וצדק- רב ועשיר יהיה.
בשעת הלבנה- אור עיניים לכל אדם יהיה.
בלילה בשעת מאדים- ליסטים יהיה או צדיק גדול.
בלילה בשעת נוגה- ירא שמים יהיה.
בלילה בשעת שבתאי- יהיה הלוכו באמת.
בלילה בשעת כוכב- שופט ומפלפל בהלכה יהיה.
בלילה בשעת חמה- דברן, חמדן, ופחדן יהיה.
 
נולד ביום ד'
בשעת צדק- צדיק ושופט יהיה.
בשעת חמה- עשיר יהיה.
בשעת נוגה- חכם ועשיר.
בשעת מאדים- רשע יהיה.
בשעת שבתאי- חכם גדול יהיה.
בכוכב- חוזה או סופר יהיה.
בשעת לבנה- יצליח בזיוף יהיה.
 
נולד ביום ה' גדול וחכם יהיה.
בשעת צדק- פקח גדול.
בשעת מאדים- עשיר וגנב.
בשעת נוגה- קנאי וגונב דעת הבריות.
בכוכב- יהיה רמאי או עסקן .
בשעת שבתאי- לא רע ולא טוב יהיה.
בחמה ולבנה- ילך בדרך ישרה, אוהב את הבריות ואוהבים אותו כל בני האדם.
 
נולד ביום ו' עשיר וחסיד יהיה.
בשעת נוגה- חכם וגיבור יהיה.
בכוכב- פקח וחסיד.
בכוכב צדק- רודף צדקה וחסד.
בחמה או בלבנה- שם טוב יהיה לו.
בשעת שבתאי- רע או איטי.
בשעת מאדים- חנף ורע וגבה רוח.
 
נולד יום שבת קודש
בשעת שבתאי- יאריך ימים ויהיה סרוח.
בשעת חמה- בעל חימה יהיה.
בשעת נוגה- בעל מריבה יהיה.
בכוכב או בצדק- מכובד לבריות ויכבדוהו.
בשעת לבנה- אוהב האמת ודרך הישר.
בניית אתרים 2all