לאה שירה גד
מדיום מתקשרת מהקבלה 
תמצית טרוף אהבה
 
אנא בכח ערכה ,כתבה והביאה תמונות וסמלים-לאה שירה גד

הסבר על שם בן 42 מילים הנקרא אנא בכוח - כוחות התחברות ישיר לאל
 

מוגש באהבה רבה-מאת לאה שירה גד
תפילת "אנא בכוח" מחולקת ל - 7 פסוקים, כאשר בכל פסוק חשובות האותיות במשך הדורות תפילת "אנא בכוח" נכנסה לתוך סידור התפילה הרגיל בכל העולם היהודי. היא נמצאת בתפילת שחרית, בקורבנות של השחר, בתפילת מנחה וכן בקבלת שבת לפני מזמור "לכה דודי". אך בדורות האחרונים היא מוזנחת למדי וברוב המקומות מדלגים על אמירת "אנא בכוח" מסיבות שונות ומשונות.

בגלל החשיבות העצומה של שם בן מ"ב ניתן לראות שהוא מוצפן בכל התפילות החשובות של היהדות, שמקור כולן בחכמת הקבלה. למשל, הפסקה הראשונה של "קריאת שמע" (קריאת שמע היא אוסף של פסקאות מן התורה) מכילה 42 מילים, כאשר כל מילה מקבילה לאחת מ- 42 האותיות של שם בן מ"ב. ב"סידור תפילה לעני" בהוצאת המרכז לקבלה ניתן לראות שכל אחת מאותיות שם בן מ"ב מוצבת מעל למילה המתאימה לה ב"קריאת שמע".הראשונות של כל מילה, שיחד בונות צירוף של 7 רצפי אותיות, שבכל אחד מהם 6 אותיות (סה"כ 42 אותיות).דוגמא נוספת היא תפילת "שמונה-עשרה". תפילת "שמונה-עשרה" היא תפילת "עמידה", היא התפילה השנייה בחשיבותה אחרי "קריאת שמע" והיא מתחילה בברכה הראשונה שבה 42 מילים ע"פ ספר הזוהר ועל פי חכמת הקבלה. בהרבה סידורים זהו אינו המצב בשל טעויות שנשתרבבו בדפוס במשך מאות שנים של הדפסה. ב"סדור תפילה לעני" של המרכז לקבלה ניתן לראות את התפילה המקורית בת 42 מילים וניתן לראות לאיזו אות מתוך שם בן מ"ב משתייכת כל מילה.

תפילה חשובה נוספת בסידור התפילה העברי - ה"קדיש" - מכילה קטע מרכזי האומר: "וישתבח. ויתפאר. ויתרומם. ויתנשא. ויתהדר. ויתעלה. ויתהלל". אלו הן 7 מילים, שבכל אחת 6 אותיות. מילים אלה מקבילות ל 7 הצירופים של שם בן מ"ב.

כיצד עובד צירוף האותיות של "אנא בכוח"?
כל צירוף מתוך 7 הצירופים יכול לקחת אותנו לרמת אנרגיה אחרת. כל צירוף הוא מעין חיוג של קוד סודי שמחבר אותנו לתדר, או לערוץ של זרימת אנרגיה, ברובד אחר.

כל אחד מבין 7 התדרים שולט על דברים שונים בתוך המציאות שלנו, אותם נפרט להלן. כמו כן, כל אחת מ - 7 רמות האנרגיה שולטת גם על אחת מן האנרגיות של אחד מ - 7 כוכבי הלכת. מכאן שתפקיד התפילה הוא להשתחרר מן האשליה של מציאות חמשת החושים. חמשת החושים מדווחים לנו דיווח שגוי לגמרי לגבי טבע המציאות ורוב הבעיות שלנו נובעות מן הכבלים שבקיומם אנו מאמינים, ובגלל אמונה זו אנו ממשיכים לטעות בחיינו שוב ולשוב ולהיכנס לבעיות חוזרות ונשנות.


 בספר "שער הכוונות" כותב האר"י הקדוש מצפת שבלי תפילת "אנא בכוח" לא יכול האדם לעלות למדרגות רוחניות של מדיטציה או תפילה ולכן כדאי להשתמש בתפילת "אנא בכוח" כל בוקר, בין הדברים הראשונים שהאדם עושה. הכוח של שם בן מ"ב, המופיע בכל תפילה חשובה בסידור התפילה היהודי, הוא הבסיס של כל אפשרות והזדמנות שלנו לעלות לעולמות רוחניים יותר גבוהים ולשלוט על הזרימה של השפע בחיים שלנו מן השורש. מכאן שיש לומר את תפילת "אנא בכוח" בכל בוקר, כפי שהאר"י אומר לנו, כדי להשתלט ולשלוט ולעלות מעל האשליה של העולם הגשמי, מעל האמונות שלנו, מעל המגבלות שלנו ולהיות מסוגלים לפרוץ למודעות חדשה על מנת שהיום הבא יהיה יום שונה לחלוטין מכל הימים שקדמו לו - וכמובן, בצורה טובה יותר.

את תפילת "אנא בכוח", לאחר שאמרנו בבוקר, ניתן לומר במשך היום כמה פעמים שרוצים ללא הגבלה. אפשר לומר אותה לפני משימה חשובה, כשמופיעה בעיה מיוחדת או בכל מקרה בו יש לנו צורך לתקשר עם עולמות עליונים. העולמות העליונים אלו הם עולמות בהם הכוח שלנו והמודעות שלנו בלתי מוגבלים ואפשר להיפתח לדבר שהוא חדש. עולמות שבהם יש אינסוף שפע, ידע, מודעות והשראה. תפילת "אנא בכוח" עוזרת לנו להיפתח לכל דבר המגיע מן העולמות האלה.

במשך הדורות קיבלה תפילת "אנא בכוח" חשיבות גדולה אצל מקובלים ואנשי רוח שידעו מהו התפקיד העצום של אותו צירוף אותיות בחיים שלנו, ולכן אפשר למצוא את "אנא בכוח" משובצת בתוך קמעות, שלטים בבתי כנסת וחלונות מצוירים על מנת לתת את הכוח ואת העזרה לעלות לעולמות עליונים. למעשה, המטרה העיקרית של העבודה הרוחנית שלנו היא לעלות מעבר למוגבלות של חמשת החושים ולהזכיר לנו מדי יום שהחומר לא מגביל אותנו, אלא שלמודעות שלנו יש את היכולת לעלות מעל לחומר.

מהי המדיטציה שיש לעשות בכל שלב של התפילה?

הפסוק הראשון:
"אנא בכח. גדולת ימינך. תתיר צרורה". פסוק זה קשור לספירת חסד מבין 7 הספירות. ספירת חסד היא רובד בו יש אנרגיה של חסד, אנרגיה של נתינה. ראשי התיבות של פסוק זה הם אבג יתץ. הגימטריה של אבג יתץ שווה לגימטריה של המילים "אהבת חינם".
פסוק זה כולל בתוכו את כל יתר הפסוקים והוא מחבר אותנו בצורה חזקה לאנרגיה של עץ החיים, למציאות של היקום לפני שהופיע איזשהו קלקול, לפני חטא האדם הראשון, לפני המפץ הגדול. המציאות שלפני היות איזו הגבלה של חומר, גשמיות או אנרגיה שלילית. צירוף האותיות אבג יתץ מחבר אותנו למודעות שאין גבול ובצירוף האותיות קיים הכוח לפורר מודעות שלילית של החומר ובכך היכולת להפוך את כל מה שנראה רע לטוב.
במסגרת העליונה אין רע, אלא רק טוב. לפי חז"ל "אין רע יורד מלמעלה", אלא המקור של כל הרע עלי אדמות הוא מלמטה, מאתנו. כך שאם אנו נוכל להתחבר לשורש, למקור הזרימה של כל האנרגיה - הרע יעלם.
לפסוק זה הכוח להתגבר על כל אשליה של מוגבלות של זמן, תנועה ומקום.
צירוף זה שולט בתדר השולט בין היתר על כוכב שבתאי השולט על מזלות
גדי ודלי.הפסוק השני:
"קבל רינת. עמך שגבנו. טהרנו נורא". פסוק זה קשור לספירת גבורה. ראשי התיבות של פסוק זה: קרע שטן. אלו הם ראשי התיבות היחידים שיש להם משמעות, וכשמם כן הוא. כוחם לקרוע מעלינו את המודעות של השטן, המודעות של הרצון לקבל לעצמו בלבד, המודעות של הגבלה, המודעות של איזושהי אנרגיה שלילית של כעס, שנאה או תגובתיות. בגימטריה המילים קרע שטן שוות למילה תשכח (728), מכיוון שאנו רוצים להשתמש בצירוף זה על מנת לשכוח את כל הגבולות שהמסגרת של השטן משכנעת אותנו שאנחנו לא יכולים להתגבר עליהם. אלו הן גם האותיות של המילים "שער קטן" בחילוף אותיות. הכוונה כאן היא לסגור את אותם שערים, אותם פתחים קטנים שדרכם אנו נותנים למודעות של השטן להיכנס לחיים שלנו ולגרום לנו לבלבול, אי ודאות וכל אי סדר אחר שמפריע לזרימה האינסופית של האור מלהיכנס אל החיים שלנו.
צירוף זה שולט בתדר השולט בין היתר על כוכב צדק השולט על מזלות
קשת ודגיםהפסוק השלישי:
"נא גיבור. דורשי יחודך. כבבת שמרם" פסוק זה קשור בספירת תפארת. ראשי התיבות הם נגד יכש. כאן ישנה הפרדה לשני צירופים שונים; נגד בגימטריה שווה למילה זן (57). זהו סמל לזרימה של שפע רוחני וכלכלי. במדיטציה אנו עוצרים בצירוף הזה ומדמיינים כיצד כל צינורות השפע שלנו נפתחים והאנרגיה זורמת אלינו וממלאת את החיים שלנו ע"מ שנוכל לחלק ממנה. בין אם זה שפע רוחני של תקשורת ובין אם זה שפע כלכלי של פרנסה. הצירוף "נגד" מורה על כך שהשפע יוכל לבוא רק כשאנו מפעילים כוח התנגדות. להתנגד לדחף שלנו לקחת את כל מה שאנחנו מקבלים רק לעצמנו ולהפוך את זה לקבלה על מנת לתת. ואז כשאנו הופכים את זרימת השפע למעגלית, הזרימה הכלכלית והרוחנית יכולה להיפתח יותר ויותר.

הצירוף השני, יכש, הוא צירוף מאוד חזק. כוחו להוציא מכל דבר את הטוב, את האור, עד שלא נשארת שום אנרגיה חיובית שיכולה להזין את כוחות השחור, ואז כוחות השחור מתאדים ונעלמים, מחוסר אנרגיה. ניתן ליישם את האותיות יכש על הגוף שלנו, אצל כל אדם מצטברים בתאי הגוף משקעים של אנרגיה שלילית המפריעים את התפתחותם של התאים וגורמים להם לשכוח את תפקידם הראשוני. דבר זה הוא סיבת ההזדקנות ואף עלול, ח"ו, לגרום למחלה סרטנית או למחלות של התנוונות. במדיטציה אנו יכולים להתרכז באותיות יכש ולדמיין שאנו מוציאים את האור מן התאים עד שכל הכוחות השליליים שהיו שם ייעלמו, ואז אנו מכניסים את האור בחזרה. התא חוזר ע"י היכש למצב העוברי, כפי שהיה מבריאתו, ואז הוא יכול לחדש את עצמו ולחדש את הרקמות שבתוכן הוא נמצא. זהו, למעשה, סוד תאי הגזע. כאשר אנו עושים את המדיטציה של היכש אנו יכולים להרבות את תאי הגזע בתוכנו, ולאפשר על ידי כך יותר התחדשות, פחות הזדקנות וזירוז תהליכים של ריפוי ברקמות שלנו.

בצרה- החלק הדרומי השיעי של עירק של היום.), סין ושאר העולם. אפשר להשתמש גם ביכש להוצאת אנרגיה שלילית מאנשים אחרים או מקומות. בעיקר מקומות שהמקובלים טוענים שהם בעלי אנרגיה שלילית או שמהווים סכנה לעולם, מקומות כמו אירן, בבל (חבל בגדד- החלק המרכזי הסוני של עירק של היום),

היכש מחזיר אותנו למצב הבראשיתי שבו כולנו היינו חלק מן האדם הראשון. כשאנו מורידים את כל הקליפות ומוציאים את כל כוח השטן שגורם לנו להיות נפרדים זה מזה, הכוח של אהבת חינם מסיר את כוח שנאת החינם המפרידה בינינו לבין אנשים אחרים. שנאת החינם מפרידה גם בינינו לבין האור של הבורא, שהוא מקור כל האנרגיה שעל ידיה אנו חיים.
צירוף זה שולט בתדר השולט בין היתר על כוכב מאדים השולט במזלות טלה ועקרב.הפסוק הרביעי:
"ברכם טהרם. רחמי צדקתך. תמיד גמלם." פסוק זה קשור לספירת נצח. ראשי התיבות שלו הן הצירוף בטר צתג. בפסוק זה אנו מקבלים את הכוח הרגשי לקום לאחר שמעדנו, ולעשות את הבלתי אפשרי. לסיים את כל מה שהתחלנו ולעבוד בנחישות, להתגבר על המכשולים, להסיר כל ספק ולהשלים את המשימות הקשות ביותר.
צירוף זה שולט בתדר השולט בין היתר על השמש השולטת במזל אריה.הפסוק החמישי:
"חסין קדוש. ברב טובך. נהל עדתך." פסוק זה קשור לספירת הוד. ראשי התיבות שלו הם הצירוף חקב טנע. בעזרת פסוק זה אנו מפתחים את החוש השישי שלנו ואת האינטליגנציה הרוחנית. אנו פורצים את מסגרת המחשבה המגבילה אותנו ומפתחים יכולת ראיה עמוקה יותר.
צירוף זה שולט בתדר השולט בין היתר על כוכב נוגה השולט על מזלות שור ומאזניים.הפסוק השישי:
"יחיד גאה. לעמך פנה. זוכרי קדושתך." פסוק זה קשור לספירת יסוד. ראשי התיבות הם יגל פזק. פסוק זה, הפסוק השישי, קשור לאלף השישי לפי הספירה העברית, שבו אנו נמצאים. מטרת הצירוף לזרז את גילוי סודות חכמת הקבלה והרוחניות באלף השישי ועל ידי אותו זירוז לגלות בעולם את כל כוח הגאולה ועל ידי זה אנחנו נותנים לאור להיות מעורבים בחיים שלנו ובחיי כל אדם אחר עלי אדמות.
צירוף זה שולט בתדר השולט בין היתר על כוכב כוכב (הידוע גם כ"כוכב חמה" או כמרקורי) השולט על מזלות תאומים ובתולה.הפסוק השביעי:
"שוועתנו קבל. ושמע צעקתנו. יודע תעלומות." פסוק זה קשור בספירת מלכות. ראשי התיבות שלו הם שקו צית, הכוח להתחדשות תמידית בכל תחום, פסוק זה נותן לנו להכניס את הכוח של האין-סוף לכל מקום. אנו מסירים כל עכבה רוחנית ורגשית בכל פעם שאנו מתחילים מחדש.
צירוף זה גם שולט בתדר השולט בין היתר על הלבנה השולטת על
מזל סרטן.אחרי הפסוק השביעי אנו אומרים פסוק נוסף בלחש, שמטרתו להוציא לפועל את כל האנרגיה ולכסות אותה על מנת שלא תתפזר ושלא תהיה נתונה לאיזה שהם כוחות שליליים שיספגו את הכוח שהתקשרנו אליו. הפסוק הוא:פסוק זה תמיד אנו אומרים בלחש, פרט ליום כיפור.חודש

מזל ואות

כוכב ואות

אותיות

צרוף לכוונה

טבת

גדי

ע

שבתאי

ב

עב

אבג יתץ

שבט

דלי

צ

שבתאי

ב

צב

אבג יתץ

כסלו

קשת

ס

צדק

ג

סג

קרע שטן

אדר

דגים

ק

צדק

ג

קג

קרע שטן

ניסן

טלה

ה

מאדים

ד

דה

נגד יכש

חשון

עקרב

נ

מאדים

ד

דנ

נגד יכש

אב

אריה

ט

חמה

כ

כט

בטר תצג

אייר

שור

ו

נגה

פ

פו

חקב טנע

תשרי

מאזניים

ל

נגה

פ

פל

חקב טנע

סיון

תאומים

ז

כוכב

ר

רז

יגל פזק

אלול

בתולה

י

כוכב

ר

רי

יגל פזק

תמוז

סרטן

ח

לבנה

ת

חת

שקו צית

4. על פי האר"י מצפת ישנה מדיטציה מיוחדת הנקראת "תיקון הנפש". זוהי מדיטציה על ידי כוונה על צירופים של אותיות השם י' ק' ו' ק' שיכולה לעזור לנו להזרים אנרגיה חיובית לחלקים שונים של הגוף שלנו. האנרגיה מזכירה לכל אבר בגוף אליו אנו מכוונים לחזור לתדר הראשוני שלו, ועל ידי כך אנו מעלים את רמת החיסון של הגוף, מחזקים אותו, יוצרים הגנה ממחלות ומעלים את רמת תפקוד הגוף שלנו. צירופי האותיות של "תיקון הנפש" מופיעים בספר "הצופן הסודי של היקום" מאת הרב ברג וכן בסידורי התפילה בהוצאת המרכז לקבלה. ברמה זו של מדיטציה, לאחר שעשינו מדיטציה על צירוף 2 האותיות של אותו חודש אנו לוקחים את יד ימין, שמים אותה מעל לכל איבר בגוף שמכוונים עליו החל מן הגולגולת ומניעים את היד נגד כיוון השעון - כיוון זרימת אנרגית החיים - ומדמיינים בעיניים עצומות את צירוף האותיות המתאים באותו אזור ואת האנרגיה זורמת מן היד אל אותו איבר. כאשר מגיעים אל תפארת, למשל, מעבירים את היד על האיברים הפנימיים: לב, ריאות, כבד, טחול, לבלב, מעיים, קיבה, כליות וכן הלאה. ביסוד מעבירים את המודעות על עמוד השדרה ועל אברי המין והרבייה כדי לגרום שהם יתפקדו כמו שצריך.


בברכה ואהבה שפע לכולם מאחלת לאה שירה גד

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
באדיבות המרכז לקבלה
מהקבלה !!! פעולה לעורר תשוקה מינית ואהבה .....
לפרטים התקשרו אלי לאה.


החזרת אהבה לכל המגזרים סטרייט וחד מיניים.לפגישה או יעוץ טלפוני
החזרת אהבה-כישוף אהבה מהקבלה
לאה שירה גד  התקשרו ליעוץ בדיקת אהבה 0522-849-794   
 

                         

                                                                                                                                                                                                                  
  95% הצלחות ולקוחות מרוצים! שיטה בלעדית...


 *טיפול ענק! החזרת אהבה *בדיקת התאמה כישוף אהבה מהקבלה המעשית.הכל כלול!...
חייגו אלי לקבל פרטים אפשר גם בוואטסאפ
0522-849-794


 אהבה חזקה,חתונה ופוריות ,להרים עסקים
מהקבלה המעשית חומרים נדירים קריאות
כתבות ענק בעיתון לאשה משנה גורלות מומחית בשיטות מיוחדות למשיכה מינית אהבה קבלה בלבד
!!!החזרת אהבה עוצמתית הגבר ישתגע אחריך בטירוף אמיתי.  
לקוחות
מרוצים!!! רק ממליצים...
החזרת אהבה - החזרת האקס לחייך
-
טיפות אהבה ועוד שיטות מיוחדות 
טיפולים לפתוח את הלב!!!
 כישוף לפי הקבלה...(לא פוגע ולא נופל)
(לא לשתייה)
חומרים נדירים מהקבלה המעשית טיפול חזק

  •  ******************************************************* 

מתקשרת מומלצת בטלפון) להצלחה בחיים.

 בדיקת התאמה מיידית האם יש חיבור? למה אתם רבים?מדוע נפרדתם? 

רוצים לדעת להבין ולהחזיר את האהבה?
........................................................................................................

חייגו 1901-729-687  
הפרטי 0522-849-794
 למ י שהקו סגור ל1900 להתקשר למפעיל הסוללרי שלכם ולבקש לפתוח את השיחות ל-1900 חיוב דרך חשבון הטלפון.

שעות הקבלה:   א-ה 8.00-21.00 יום ו'  8.00-16.00 שבת סגור
.................................................................................................
רוצים להחזיר אהבה? אני מטפלת בקבלה מעשית!  לא כישוף וזה עובד !!!
לאורך החיים והזוגיות 
 -  רק על פי הקבלה.....חייגו אלי 0522-849794 מיסטיקה נומרולוגיה קבלית ,תקשור,
תחזית שנתיים קדימה,יעוץ.ליווי קואצ'ינג הסרת עין הרע   סילוק הפרעה של שונאים ,קנאים. טיפול בבוגד/ת .
קמעות נדירים מהקבלה עשויים בטהרה                 

.עניין חשוב על החזרת אהבה לפי הקבלה המעשית
 על מנת להחזיר את בן/ת הזוג חשוב ביותר המומחיות של המטפלת שיהיה לפי הקבלה המעשית.
 ניסיון ולימוד מעמיק בפעולות הקבלה.
 נשים וגברים שמטופלים על ידי אחוז ההצלחה הוא 95% זה מראה על הצלחות מרובות לפי הקבלה.
  דרכי הטיפול והוראות מלאות ינתנו למי שמזמין
 החומרים חזקים מאוד ומשפיעים על האדם ממולכם.
 בנוסף כדאי לדייק בפעולות על מנת לקבל הצלחה.
לאחר 35 שנות לימוד הנוסחאות מהקבלה אני יכולה לעזור לכם.
 ידע הוא-נשק חשוב שיכול לנצח כל בעיה,פירוד,עזיבה.הסוד לגלות מה הסיבה!!!!!


' - שיקוי אהבה לזוגיות  לא לשתיה

או לזימון זוגיות...להביא אהבה,לקבל אהבה לפתוח את הלב...לגרום למשיכה מינית חזקה גם לגבר שאיבד את זה,מעורר תשוקה וחשק מינימגביר ומחזק את  אנרגיית החיים בגופנו ומסייע לשחרור ממתחים וחסימות מחבר אותנו למיניות בריאה ופותח את הלב לאהבה. ויוצר בתוכנו את חווית האורגזמה אושר אהבה עזה וזרימת אושר .


אני לאה שירה גד מדיום מתקשרת פותחת לפי הקבלה המעשית ונותנת לכם הכוונה לעתיד.
עובדת עם חומר
ים    משתמשת בחומרים     חזקים המשנים 
גורל !מביאים בחזרה את האהוב/ה.
חומרים חזקים בעוצמה ענקית שפותחים את המזל.
1-חומר פועל להחזרת אהבה
2-פתיחת מזל לחתונה
3-חומר להחיות אהבה אבודה
4-לסלק אויבים לנקות עין הרע
5- עבודה חזקה מיוחדת שלי בהתערבותי המדיומלית.

לפונים אלי ישנם אצלי 15 שיטות להחזרת אהבה.
למי שפונה לעזרתי צריך אמונה בכוחותי .לאלו שלא מאמינים , מומלץ לא להגיע אלי ולא לבקש ממני עזרה.

כוס הישועות + תפילה מיוחדת.
  לה                                            
טיפול מיוחד עם נרות.
טיפול ענק עם מפתחות שלמה
עברו תהליך קדושה וטיהור ועושים פלאים.
 

לא
הבה עזה כמוות,לעושר מופלג, להצלחה גדולה בעסק,להפיל אויבים,לנצח שונאים ויריבים,להגנת הבית והמשפחה...ועוד הרבה ...שמות ,מלאכים.
להיות עשיר כקורח הצלחה בממון יש קמיע לעושר מופלג!!!
חותם זה מכיל שמות מלאכים 
 ביניהם פרסיאל הוא אדון אוצר אוצרות, ו teacheth איך להיות בעל מקומות שבהם הם.

פנטקל זה מורכב דמויות מיסטיות של יופיטר. סביבו שמות המלאכים: -נתוניאל, דבחיה, צדקיהו ופרסיאל  ההפנטקל הראשון של צדק

קמיע לרכישת אוצר ולהשגת עסקים. להשיג את הקמיע אצלי להתקשר: 0522-849-794
 טיפול מספר 1:
סגולה לביטול עיכוב נישואין לאישה וגבר.

כאשר גבר ואישה מרגישים במשך שנים קושי או בעיה ביצירת קשר
וכל מערכת יחסים מתנפצת ללא סיבה הנראת לעין יש לבצע בדיקות
ע"פ שם תאריך לידה ופתיחה בספרי גורלות ואז ניתן לדעת מה סיבת 
העיכוב וכיצד לפעול.לעבור למחירון טיפולים טיפול משולב טיפות אהבה וטיפות תשוקה עזה + חומרים נדירים מהקבלה

 עין החתול קרסובריל,עין החתול קריסובריל,אבן זו
 מוזכרת במקורות היהודיים וב"מדרש תלפיות" והיא העוצמתית
 

 מבין סוגי עין החתול
 מעניקה הגנה, מונעת עניות, משפרת מצב כלכלי 
 ומביאה מזל ואושר. בתרבויות אחרות משמשת 
 גם להרחקת עין הרע ומלנכוליה, מעוררת אינטואיציה
 בנוסף להגברת השפע, האבן מעצימה את האישיות
 מחזקת כריזמה, ביטחון ויכולת ומעודדת הצלחה 
 ושגשוג ברמות שונות
 לרמת הצלילות והצבע של האבן יש השפעה על העוצמה
 ככל שהגוון ירוק יותר, הקו חד ונקי יותר 
 ורמת השקיפות עולה – כך גדלה עוצמתה.

 מבטלת עין הרע וטובה כנגד כישופים.


סוד-  ימי החודש

  
א - טוב להקביל פני מלכים.יום טוב לתפילות ותחינות לפני הקדוש ברוך הוא
ב - טוב למשא ומתן.יום טוב לעסקים ולחתימות של הסכמים
ג - אין מתחילים בו שום דבר.כל התחלה חדשה עלולה להיכשל בסופה
ד - טוב לכל התחלות.כל התחלה חדשה תצליח
ה - יום רע.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
ו - טוב ללכת ביבשה.יום טוב לנסיעות (לא באוויר ולא בים) ותגיעו בשלום
ז - טוב לכל דבר. יום טוב לכל עשייה
ח - טוב לכל התחלות.כל התחלה חדשה תצליח
ט - טוב לכל דבר. יום טוב לכל עשייה
י - יב טוב.ימים טובים ומוצלחים לעשייה ולנסיעות
יג - יום רע.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
יד - טו בינוני לכל דבר.ככתוב,ימים רגילים שהמזל קובע בהם
טז - טוב ללכת ביבשה.יום טוב לנסיעות (לא באוויר ולא בים) ותגיעו בשלום
יז - טוב לכל דבר.יום טוב לכל עשייה
יח - טוב לקבלת פני מלכים.יום טוב לתפילות ותחינות לפני הקדוש ברוך הוא
יט - כ בינוני לכל דבר.ככתוב,ימים רגילים שהמזל קובע בהם
כא - רע לכל דבר.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
כב - כל אשר יעשה ביום זה יצליח.כל תוכנית או עסק ביום זה.מיועד להצלחה
כג - בינוני.ככתוב,ימים רגילים שהמזל קובע בהם
כד - יום רע.יום שלא מומלץ לעשות בו דבר
כה - כח טוב לכל דבר.כל התחלה חדשה תצליח.טוב לפיוס בין בני הבית
כט - טוב לכל דבר.כל התחלה חדשה תצליח.טוב לפיוס בין בני הבית

מכסף טהור עם שרשרת מכסף מגיע בקופסא מהודרת


תעקבו אחרי הסרטון ותוכלו לעשות לבד בבית את הפעולה חומרים אצלי וכלים להשיג אצלי 0522-849-794
אדם המבקש לדעת האם הוא פגוע בעין הרע או בכישוף
ישים בראש מיטתו כוס שמן למשך לילה שלם. בבוקר השכם יקום לא יביא דבר מאכל או שתיה לפיו ולא ידבר עם אף אדם. יטול את ידי

 ו לסירוגין 3 פעמים. אח"כ יקרא את פרק ל"א בתהילים 3 פעמים וישפוך את השמן לתוך חצי כוס מים. אם השמן  צף (כפי שמתחייב לפי החוק הפיזיקאלי) אזי הכל תקין, אך באם השמן זולג לתחתית הכוס ושוקע או אז הדבר  מרמז על פגיעה רוחנית דבר המחייב התייחסות רצינית ללא כל שהות. 

כאשר אדם רוצה לדעת ממה נפגע יש לחשב תחילה את שמו, את שם אימו ואת התאריך העברי בחודש שבו הבדיקה נעשית.
לדוגמא משה בן רחל ,הערך המספרי של משה הינו 12,ערכה המספרי של רחל 13 ונניח כי התאריך בחודש הוא א' (1). מכאן סיכום הספרות :26 ובצמצום לחד סיפרתי 2+6 = 8. 

להלן התשובות 
1 אדם זה נפגע מכוח עין הרע משונאים וקנאים.
2 אדם זה נפגע מכישוף שהוטמן במאכל ובמשתה.
3 אדם זה נפגע מכוח טומאה שלא יזכה לראות הצלחה בחייו.
4 אדם זה נפגע בנפשו "מרוח רעה" ויהיה מבולבל,עצבני וחסר שקט. 
5 אדם זה נפגע נפגע מכוח הסיטרא אחרא.
6 אדם זה נפגע מן השמיים. עליו לפשפש במעשיו ולדון עצמו.
7 אדם זה נפגע מכוח הנקרא "לילית החטאה". עליו לבחון ולתקן במה חטא ופגם.
8 אדם זה נפגע ממעשה שטן בשעת ערב.
9 אדם זה נפגע מאוהביו וממשפחתו- קנאה וצרות עין.

  עין החתול קרסובריל,עין החתול קריסובריל,
אבן זו מוזכרת במקורות היהודיים וב"מדרש תלפיות" והיא העוצמתית 

מבין סוגי עין החתול
מעניקה הגנה, מונעת עניות, משפרת מצב כלכלי 
ומביאה מזל ואושר. בתרבויות אחרות משמשת 
גם להרחקת עין הרע ומלנכוליה, מעוררת אינטואיציה
בנוסף להגברת השפע, האבן מעצימה את האישיות
מחזקת כריזמה, ביטחון ויכולת ומעודדת הצלחה 
ושגשוג ברמות שונות
לרמת הצלילות והצבע של האבן יש השפעה על העוצמה
ככל שהגוון ירוק יותר, הקו חד ונקי יותר 
ורמת השקיפות עולה – כך גדלה עוצמתה.

מבטלת עין הרע וטובה כנגד כישופים.

 
      
 
          
 ועוד 15 שיטות טיפול להחזרת אהבה
תשוקה וגעגועים 

החזרת אהבה
ועוד.... 15 שיטות להחזרת אהבה לחייך!!!לפי המצב
 
Return the x's love/love is strong school                            عودة الحب للعودة إلى السابق                           
שעות הקבלה של עבודתי:
8.30 -20.30 ימי א-ה                    
יום שישי: 8.30- 15.00

טיפול מיוחד בקטורת עם
חומרים מיוחדים.
בדיקת התאמה מיידית האם יש חיבור? למה אתם רבים?מדוע נפרדתם? רוצים לדעת להבין ולהחזיר אותו
 חייגו 1901-729-687                           
  מטפלת בכישופים,אויבים נסתרים פרנסה,בריאות ועוד הרבה....

כישוף אהבה עם קטורת וחומרים
להביא את האהבה חזרה מהר!!! פרטים בטלפון התקשרו מייד.                   0522-849-794 עבודה מיוחדת שאני עושה לנשים וגברים ...
המומחיות האדירה של לאה שירה גד היא ב-2- מישורים:  קבלית

הראשון: למה נפרדתם? מה מפריד בניכם?למה האהבה לא

מ
שיטה יחודית בלעדית שלי ביחד עם מי שמבקש להחזיר
     אהבה פעולה חזקה לפי הקבלה   

מביא אהבה בחזרה!!!!! לפרטים התקשרו אלי....

,  
מיסטיקנית מומחית  זוגיות, אהבה, התאמה זוגיות, הסרת עין הרע, להחזיר את האקס-אהבה חוזרת לחייך

      שלם באשראי טעינת דקות שיחה 
     נומרולוגיה קבלית, קבלה, בדיקת קארמה,שחזור גלגולים, נומרולוגיה, 
בדיקת שמות חלומות.חסומים? הכול תקוע?  


  רוצים לדעת מה צופן לכם העתיד בזוגיות,עבודה, קריירה, פרנסה,
אהבה, בריאות, לימודים, עסקים,  מעבר דירה,  זמנים נכונים לשינוי,  


    טיהור אנרגטי, בדיקת עין הרע,פתיחת מזל, מציאת אהבה,  ועוד תחומים רבים. 

ליעוץ מיידי חייגו: חיוב חשבון הנייד/טל, 
1-חיוב דרך הטלפון 

2-ל3-דרכי בנייד הפרטי תשלום מראש.

072-273-5141

מיידי אלי חיוב חשבון הטלפון
1901-729-687

לטעינת דקות לשיחת יעוץ אלי באשראי

 חייגו 050-80-99-173 שילמתם? חייגו שנית למספר זה ותקבלו תמורה ענקית.

  הפרטי : 0522-849794  בתשלום מראש
טלפון נוסף  ל יעוץ טלפוני אהבה,פרנסה ,זיווג,עיקובים,פתיחת מזל
הגעתם לאתר הקבלה של
     

קבלה - ייעוץ והכוונה


בטלפון אלי


ישיר ללא מעבר לאחרים!
שרות

מיסטיקה     וקבלה     בטלפון  072-2735141      או     1901- 729-687

לאה שירה גד  -   

החזרת אהבה -בשיטה סודית מהקבלה המעשית

lea Sihra Gadהפייסבוק שלי

כיצד נמנע מעוגמת הנפש כשמגלים כשהאהבה הגדולה היא לא מה שחשבנו  ?

https://youtu.be/QD-HINNl0EA

.. . איך לדעת האם הוא הזיווג שלי ? בדיקה לפי הקבלה מאת לאה שירה

 
 רואה נסתרות, מדיום. מיסטיקנית כ- 30 שנה. בעלת שם עולמי בתחום 
מהנייד לחצו על המספר לשיחה פרטית בשיחה פרטית החיוב מראש  
0522-849794
  ימים  א-ה  משעה 8.30-20.30   יום  שישי   8.30-14.00
        


album-artשrרוצים להחזיר אהבה? אני מטפלת בקבלה מעשית!
לא כישוף וזה עובד לאורך החיים והזוגיות
רק על פי הקבלה.....חייגו אלי 0522-849794

שידור חי - רדיו דודי


 
בדיקת  אהבה,הווה,עתיד תחזית לשנה קדימה פירוט מלא.
בבקשה לתאם מראש.הפגישה תתקיים לאחר הזמנה ותשלום מראש.

קשר רומנטי התחיל,אתם מאוהבים לא כל כך מפוקסים. רגש אהבה חזק מערפל את כושר השיפוט 
לא חשים בבעיות וגם המגרעות או חוסר ההתאמה, הסכמה,דעות מנוגדות, כרגע לא רלוונטיים.

 בזמן יחסי אהבה, הראייה וההבנה רגשית ולא מפוקסת. על מנת להיות בטוחים שהחבר/ה
האהובים זה אכן האחד והיחיד פיתחתי שיטה לפי הקבלה.

בשיטה עתיקת יומין לפי הקבלה המעשית אפשר לדייק ולדעת את גורל הזיווג,התאמת 
בני הזוג אחד לשני ניתן לקבל מידע מלא על אופיו של החצי השני, תכונות באישיותו בולטות,
חשיפה מושלמת של כל הסוד, בבדיקה זו אפשר לדייק אם הקשר יוביל לחתונה וזוגיות או לפירוד כואב.

לכל מי שלא פחד מהאמת ,רצוי ומומלץ להתייעץ על מנת לא לפתח תלות בעייתית שפוגעת מאוד
בתפקוד ואנשים חלשים עלולים להישבר מקשר מאכזב ולהישאר במצב זה תקופה.

בשיטה מהקבלה המעשית הדיוק מרבי ונותן כלים להתמודדות אם מצבים לא נוחים

אפשרות לקבל החלטות נכונות אם לסיים את הקשר או להמשיך.


הסוד על פי הקבלה שייך לשמות בני הזוג,שם האמהות ,הספירות שמשייכות לכל אחד,
שיטות מיוחדות לדעת איך חוזק האהבה משפיע על אף התקלות או חוסר התאמה קשה
שלא ניתן לגישור. לקבל את המסקנות מהבדיקה או להיווכח לאחר זמן באמיתות הבדיקה.

ידע הוא נשק חשוב שנותן יתרון למי שמשתמש בו ,כך שיוכל לנווט את חייו ללא תקלות כואבות
ומהמורות שבדרך כלל ממתינות לנו בחיים. הגילוי עוזר בחשיפת מתחזים ,שקרנים ובעלי כוונות זדון.
קשה מאוד לחשוף תכונות נסתרות או שבן הזוג מסתיר.